Aktivitetet e fundit
1

Ekskursion në Natyrë

2

Ekskursion në Natyrë

3

Ekskursion në Natyrë

159655766985410069799833787963003759980824n

DHURATA PLOT DASHURI PËR FËMIJËT E SHTËPISË ‘ZYBER HALLULLI’

Qendra Kulturore & Filozofike ‘Akropoli i Ri’ në këto ditë të ftohta dimri vizitoi fëmijët e shtëpisë ‘Zyber Hallulli’. Vullnetarët tanë ishin përkujdesur për gjetjen e disa dhuratave për ta, si një ofertë miqësore që të mund të kalojnë momente të gëzueshme në përditshmëri. Është detyrimi ynë moral të mund të shërbejmë në qytetin ku jetojmë, duke filluar tek ata që kanë më shumë nevojë. Ju mirëpresim në aktivitete të tjera! Qendra Kulturore & Filozofike Akropoli i Ri Postuar me: 2017-01-16 16:30:21

trajnimiivullnetareve1

TRAJNIM I VULLNETARËVE

Qendra Kulturore dhe Filozofike Akropoli i Ri në kuadër të sektorit të Vullnetarizmit, ka organizuar një trajnim me mbështetjen e Qendrave të tjera Ndërkombëtare. Ky trajnim ka shërbyer si një transmetues eksperiencash dhe mësimesh në lidhje me edukimin e vullnetarit në nivelin mendor dhe emocional, që të jetë i aftë të përballet me problemet e rënda që shoqëria jonë po kalon. Gjithashtu vullnetarët tanë janë pajisur me udhëzime konkrete se si të veprojnë në raste fatkeqësish natyrore, sektor ky që është ende në hapat e parë në Tiranë. Vullnetari sheh shumë, përjeton shumë dhe i duhet të ofrojë shumë, ndaj një edukim i duhur është çelësi në harmonizimin e tij si njeri dhe shërbimin e duhur ndaj shoqërisë. Qendra Kulturore & Filozofike Akropoli i Ri Postuar me: 2016-12-21 14:03:10 AKROPOLI I RI

intervisteneradio

INTERVISTË NË RADIO TIRANA

Qendra Kulturore dhe Filozofike “Akropoli i Ri” morri pjesë sot në emisionin e orës 19:00 mbi të Rinjtë Shqiptarë tek Radio “Tirana”.  Temat që u diskutuan gjatë intervistës ishin tre sektorët nëpërmjet të cilëve funksionon Akropoli i Ri: Filozofi-Kulturë-Vullnetarizëm. I ftuar në emision ishte një nga drejtuesit e Qendrës tonë.  Përgjatë 20 minutave është prezantuar se çfarë roli praktik ka Filozofia në jetën tonë të përditshme, si një mjet për të ndryshuar veten dhe të tjerët. Gjithashtu është theksuar Kultura si një mënyrë për të nxjerrë në pah cilësitë tona dhe Vullnetarizmi si një shërbim i pastër kundrejt shoqërisë.  Qendra Kulturore & Filozofike  Akropoli i Ri Postuar me: 2016-12-21 13:56:11

Rreth Nesh
Akropoli i Ri është një Organizëm Ndërkombëtar Kulturor dhe Filozofik që gjëndet në mbi më shumë se 60 shtete dhe mbledh më shumë se 20.000 anëtarë aktivë,
ashtu si edhe qindra mijra miq të cilët shprehen në më tepër se 20 gjuhë të ndryshme dhe përfaqsojnë një gamë të gjërë prejardhjesh kombëtare, besimesh fetare dhe trashëgimish kulturore, duke përbërë një shembull të mrekullueshëm mirëkuptimi dhe bashkëjetese sociale.
Copyright © Akropoli i Ri - Albania 2017 Na kontaktoni Artikuj Aktivitete Me se Merremi Rreth Nesh Kreu